The Hub en Kibos geven voedselpakketten

De stichtingen The Community Hub en Kibos zijn een partnerschap aangegaan om het Surinaams kind op o.a. mentaal en sociaal gebied te versterken. In het kader daarvan koos Kibos ervoor via The Community Hub 20 voedselpakketten aan te bieden aan behoeftige gezinnen binnen de community van Flora.

Stichting The Community Hub opereert al ruim vier jaar in Flora A. Wij faciliteren een buurtcentrum en een bibliotheek en dragen hiermee bij aan de ontwikkeling en de empowerment van de jeugd, voornamelijk gericht op Flora.

De visie die deze missie ondersteund is:
Wij geloven dat de jeugd het toekomstig kapitaal is en daarom nodigt ons aanbod hen uit om weerbaar te worden, life skills te leren en te empoweren voor de toekomst.

Wij werken aan het bouwen van, wat wij bescheiden noemen, een Hub Nation. Een waarbij de Hubber centraal staat. Een Hubber is iemand die zichzelf terug kan vinden in onze missie en visie, iemand die zichzelf kan zijn en een ander succes gunt, maar vooral iemand die sociaal is, mogelijkheden creëert en oplossingsgericht is en werkt.

Stichting Kinderbescherming en Ontwikkeling in Suriname (Kibos) werd opgericht door Kinderarts Laurindo Kloof. De stichting heeft als doel om kinderen te helpen die bedreigd zijn in hun omgeving en of ontwikkeling, door netwerken te stimuleren voor de acute opvang en het opstarten van projecten ter bevordering van hun ontwikkeling.

Drs. Kloof:

“Ik weet dat er deze dagen door verhoogde stress veel gezinnen kapot gaan, geen baan hebben vanwege lockdown, hoge prijzen van levensmiddelen en openbaar vervoer (taxi en illegale busjes)… de stress wordt alleen maar groter. Ik en de politie zien daarom wekelijks veel meer huiselijk geweld, sexueel misbruik van met name jongens en ik moet veel meer kinderen opnemen i.v.m. ondervoede baby’s omdat mama geen eten kan kopen. Met deze pakketten wil ik een soort van vertrouwensrelatie opbouwen voor gezinnen met name alleenstaande moeders die echt met de handen in het haar zitten met de kids. Daarna wil ik een traject beginnen gekoppeld met de psycholoog om zodoende toch ingang, vertrouwen te vinden bij de ouders.” Bij Kloof gaat het om de mindshift.

Deze gedachtegang sluit naadloos aan bij de missie en visie van The Hub. We zijn Drs. Kloof en Kibos er dankbaar dat hij samen met the Hub enkele gezinnen kan voorzien.

De lokale onderneemster Priscilla Hofwijk bood ons GRATIS met de hand vervaardigde mondkapjes aan, zodat wij onszelf en anderen konden beschermen, terwijl ons werk ongestoord voortgang vond. This is what happens when a community comes together.

De gezinnen zijn blij en zeer dankbaar met hun voedselpakket. The Community Hub en Stichting Kibos kijken uit naar meer manieren om de community te helpen groeien.

#HubNation??✊??