Hubbers Journey: Positief denken

Positief Denken
Voor Hubber’s Journey September zijn we op de spirituele tour geweest met de Brahma Kumaris. We hebben de cursus De Kracht van Postief Denken gevolgd. Het verbreden van onze horizon doen we bewust op alle gebieden. We merkten dat de behoefte naar positief denken sterk aanwezig was bij onze Hubbers. Tja, een pandemie, onzekerheid t.a.v. school en een stressende sociaal maatschappelijk economische situatie laat zijn slag op jong en oud. We leerden dat je perceptie en denken veel invloed op je gesteldheid kan hebben. Bewust naar jezelf kijken is niet iets vanzelfsprekend voor de mens.

Het is nou eenmaal mens eigen om alles van buiten te zien. Het resultaat was overweldigend. We leerden zoveel en een beetje van wat wij hebben geleerd willen we ook met jullie delen.

Dit zijn de 8 krachten van de ziel:
VERDRAAGZAAMHEID
Ik word me ervan bewust dat ik een unieke rol maq spelen en kwaliteit kan toevoegen aan alles wat ik doe.Wat ik heb kan ik delen met anderen. Zij zijn ook uniek en speciaal. Ik kan verschillen respecteren en accepteren. Daardoor kan ik anderen accepteren voor wie ze ziin en wat ze zijn. Tijd, intentie en andere factoren spelen in het leven ook een rol. Wanneer we dit begrijpen kunnen we werkelijk tolerant zijn.

AANPASSEN
Ik kan dichtbij mezelf blijven, in mijn originele kwaliteiten van vrede, liefde en zuiverheid. Van binnen ben ik stabiel en sterk, waardoor ik oude pijn, vooroordelen en onaangename gevoelens overwin. Hierdoor kan ik vergeven en waarderen.

ONDERSCHEID MAKEN
Het vermogen om afstand te nemen van onze rol, situaties, verleden en de beinvloeding van anderen. Jezelf terug brengen naar een staat van Vrede en jezelf neutraal opstellen, zonder emoties en reacties. Vanuit deze stabiele staat van zijn kan ik met helderheid kijken naar de omgeving. Ik kijk op een nieuwe manier naar het leven. Ik leer van alle mijn ervaringen zonder verwachting.

MOED (Onder ogen zien)
De essentie van moed is vertrouwen/overtuiging, Moed geeft enthousiasme, doorzettingsvermogen en een positieve kijk op jezelf en situaties. Hierdoor worden problemen geen obstakels. Moed geeft kracht om te kijken naar wat mij tegen houdt om mijn doelen te verwezenlijken (illusies, verkeerd zelfbeeld etc.). Maar ook om mijn sterke kanten met nederigheid te belichten. Moed is het vermogen om – ondanks alles – je dromen te blijven volgen.

INTROVERSIE of INTROSPECTIE
Introversie is het naar binnen gericht zijn en het ontmoeten van mezelf. Heel diep binnen in mezelf, in mijn oorsprong, vind ik een diepe innerlijke stilte. Vanuit deze plek van stilte ontdek ik de originele energie van vrede, liefde en geluk. Door deze kracht voel Ik mij vellig en gegrond wanneer situaties zich onverwachts voordoen. Ik ben hierdoor in staat om te gaan met problemen en emoties.

BESLISSEN
Ik kijk met liefde en respect naar mezelf. Ik ben overtuigd van mijn innerlike goedheid en kracht, Ik realiseer me dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven, mijn eigen gevoelens. Door de kracht van beslissen kan ik een leven creeren zoals ik dat wil. Ik hoef niet meer te (ver)wachten, want ik heb het vermogen om te creeren.

LOS LATEN (Flexibiliteit)
Ik durf mezelf te zijn en laat alle verdedigingsmechanismen en muren die ik heb gebouwd, los. Àlle oppervlakkige en voorbijgaande ideeen over mezelf laat ik los. Ik ga terug naar essentie, naar mijn onvervalste zelf. Ik zie mezelf zoals ik in werkelijkheid ben een spiritueel wezen. Verlangens en verwachtingen, gevoelens van schuld en beschuldiging laat ik los. Ik kan zien wat ik in mezelf moet veranderen.

SAMENWERKEN
Wordt heel natuurlijk als ik de krachten toepas uit respect en de waardering, dat we allemaal verschillend zijn. Vraagt onthechting van mijn zelfzuchtige gevoelens, mijn oude manier van denken over mezelf, mijn angsten en vooroordelen. De waardering dat, door de bijdrage van anderen, ik kon bereiken wat ik heb bereikt. Begint met het op lijn brengen van mijn eigen gedachten, gevoelens en attitude. Anderen zullen nu dan gemakkelijker vertrouwen.